Forbrukslånet – kjekt å vite

Daglig opplever vi at det reklameres for forbrukslån i mediene, men det finnes sannsynligvis mange der ute som ikke har den hele og fulle kunnskapen om hva lån som dette er.

Mangel på kunnskap er roten til alt vondt i et samfunn, og man skal derfor vite hva et forbrukslån er før man vurderer å gå til anskaffelse av det.

Kjennetegn

Mange vil påpeke at det fremste kjennetegnet ved forbrukslånet er at det er dyrt grunnet de høye rentene. Dette er det naturligvis mye sant i, hvis man ser isolert sett på det, men det er også en grunn til at disse lånene har en høyre rentesats enn f.eks. et huslån.

For det første så er et forbrukslån på dagen et lån som er helt usikret. Det innebærer at banken som låner ut pengene ikke har en sikkerhet for det beløpet de låner ut, i motsetning til når man tar opp et huslån. Da stiller man pant i huset, men dette gjør man ikke når man skal ta opp et forbrukslån. På grunn av denne manglende sikkerheten kompenserer bankene ved å øke renten, slik at lån som dette naturligvis blir dyrere.

For det andre kan et lån som dette brukes til hva du vil. Når banken har godkjent søknaden din og gitt deg et tilbud står du fritt til å bruke pengene akkurat som du øsnker. Dette er en av styrkene til lånet og en av hovedgrunnene til at man skal ha muligheten til å kunne ta opp usikrede lån i Norge. Ikke alle har muligheten til å få tak i et lån som er sikret og det er derfor helt nødvendig at dette tilbudet eksisterer.

Lånet er derfor svært anvendelig og kan like gjerne brukes til finansiering av en ferietur som til en refinansiering av dyre smålån/kredittkortgjeld. Hvordan refinansiering fungerer kan du forøvrig undersøke ved å stikke innom denne siden.

Ansvarlighet kreves

Som i alle andre punkter i livet så kreves også opptak av forbrukslån at man har en realistisk oppfatning av egen økonomi og betalingsevne. Dette betyr at du må være i stand til å anslå hvordan et forbrukslån vil virke inn på din hverdag og din økonomi før søker, for husk at et lån bestandig er et lån – det skal betales tilbake. Går lånet til rent forbruk som f.eks. feriereiser vil du ikke sitte igjen med en håndfast verdi i etterkant. Bruker du pengene til oppussing i hjemmet vil det motsatte være tilfelle.

Selvinnsikt, ærlighet med seg selv, personlig økonomi og erkjennelse vil være sentrale faktorer når det blir snakk om å skaffe seg et forbrukslån.

Webdesign av André Blakstad Sivertsen & Thomas Lund
Publiseringsløsning fra IDLmedia AS